Persoonlijke Transformatiereis - Zeist

                                                           

Wat ga jij al dansend ontdekken van jezelf?

Hoe leer je ?

Biodanza hanteert een systeem waarin je vanuit eigen verbinding je eigen verantwoordelijkheid leert nemen en volledig op je zelf te vertrouwen. Dansen vanuit jezelf, niet afhankelijk van anderen. De vivencia als ondersteuning neemt hiervoor een belangrijke plaats in.De term ‘vivencia’ betekent letterlijk ‘beleving in het moment’. Ook gebruiken we het woord voor de workshop in zijn geheel. Binnen de lessen leer je door de ervaring; door in vivencia te zijn. Een groot deel van iedere les zal bestaan uit vivencia’s. Hiermee doe je de ervaring op om vanuit de wijsheid in jezelf, de opgeslagen ervaringen in je lichaamscellen, je te ontwikkelen. Je groeit zo via een rode draad in je leven, die aangeeft de mogelijkheid om te leren.

Hoe ziet een les er voor je uit?

We hebben moed, doorzettingsvermogen, intense liefde en levenslust nodig om ons onvoorwaardelijk te kunnen verbinden met het leven. Aspecten die we gaan omarmen in iedere les. Je gaat (veel) vivencieële ervaring opdoen, is er een deelronde om te leren je gevoelens onder woorden te brengen en is er veelal een theoretische inleiding dat je gaat helpen om het systeem te helpen snappen. Iedere maand wordt je ondersteund met een stukje tekst, welke je ontvangt via een nieuwsbrief.

Wie het fijn vindt kan in de dagen na een les een verslag voor zichzelf maken. Het in eigen bewoordingen weergeven van ervaringen heeft een ondersteunende functie om je te helpen het  concept en de ideeën van het Biodanzasysteem eigen te maken. Na een tijdje kijk je zo in een ‘oogopslag’ terug welke veranderingen je hebt doorgemaakt tijdens je dansende ontdekkingsreis.

Hoe is het programma samengesteld ?

De echte lessen van het leven leer je altijd in kleine stapjes, stapje voor stapje. De mogelijkheden zijn welhaast onuitputtelijk om te leren binnen de biodanza-lessen. Via wisselende thema’s is er een rode draad voor je om te leren. De thema’s hoor je voorafgaande aan de les en/of via nieuwsbrieven, zodat de stappen om te leren helder voor je zijn.

Waar dans je ?

'De Boskapel'
Laan van Beek en Royen 46
3701 AK Zeist

Voor de route naar de danslocatie, klik op: De Boskapel

Wat zijn de kosten ?

De kosten zijn 15 euro per les. Ook is het mogelijk tien lessen vooruit te betalen. Je krijgt dan een korting van € 20,-. Je betaald dan € 130,- ipv € 150,-. Voorwaarde is dat je de 10 lessen opmaakt in een serie van 12 weken.

De tijden waarop we dansen op maandag zijn van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur. Inlopen doe je tussen 19.00-19.30u.

Laat jij je dromen uitkomen vanuit je krachtige zijn?

Biodanza gaat echt over de wijsheid die te vinden is in het leven, niet in boeken alleen. Tijdens de lessen ga je je realiseren dat we verlangens nodig hebben om de verbinding met het leven te ervaren. Met iedere verwezenlijking zakken we steeds iets meer in onze kern en daarmee in ons authentieke zijn.

Door deze persoonlijke ontwikkelingsreis aan te gaan, ga je nieuwe mogelijkheden ontdekken in je dagelijkse leven, je gaat steeds meer de magische werking ervaren van de wereld. Zo ga je bijvoorbeeld vriendschappen, hobby’s, relaties heel anders beleven. Langere tijd de lessen, dagen, weekenden volgen biedt je kansen op een vernieuwd leven. Er is daarmee een leven voor en een leven na het starten met biodanza.